عضو تیم آمادگی جسمانی از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به‌دلیل تلاش برای ارتقای دانش ورزشی جامعه قدردانی کرد. " /> آمادگی جسمانی Archives | صبح قم | اخبار قم

قدردانی عضو تیم ملی آمادگی جسمانی از دانشگاه آزاد اسلامی قم

عضو تیم آمادگی جسمانی از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به‌دلیل تلاش برای ارتقای دانش ورزشی جامعه قدردانی کرد.

...