پذیرش ۱۷۹ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای لایحه پیشنهادی دولت فرانسه برای محدود سازی فعالیت های اسلامی و اسلام زدایی را مکوم کرد. ...