کردها نسبت به توطئه تجزیه در منطقه هوشیار باشند

امام جمعه قم گفت: کردها نسبت به توطئه تجزیه در منطقه که توسط آمریکا و اسرائیل و رهبران شان دنبال می شود هوشیار باشند. شعار سال: آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی قدس با اشاره به برخی از رویدادهای مهم در منطقهافزود:همه پرسی اقلیم کردستان خیانت ...