آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به افول هستند

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به افول هستند و روز به روز از قدرت آنان کاسته می شود. ...