مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: مسیر ادامه تحصیل دانشجویان رشته زبان انگلیسی تا مقطع دکتری در این واحد دانشگاهی مهیاست. " /> آموزش زبان انگلیسی Archives | صبح قم | اخبار قم

امکان ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی تا مقطع دکتری

مدیرگروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: مسیر ادامه تحصیل دانشجویان رشته زبان انگلیسی تا مقطع دکتری در این واحد دانشگاهی مهیاست.

...