تمامی واحد‌های درسی دانشگاه حضرت معصومه (س) به صورت مجازی برگزار می‌شود

نیمسال دوم تحصیلی جزو دوره تحصیلی فعال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و تمامی واحد‌های درسی دانشگاه حضرت معصومه (س) استان قم تا پایان ترم به صورت مجازی برگزار می‌شود. ...