جهاد به دنبال مهارت افزایی به دانشجویان است

رئیس جهاد دانشگاهی قم، تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید علاوه بر فعالیت‎های فرهنگی که محوریت ارتباط جهاد با دانشجویان است، آموزش‌های ویژه با رویکرد کسب مهارت‌های شغلی به دانشجویان نیز به طور جدی دنبال می شود. شعار سال: محمد حیدری در حاشیه بازدید از غرفه‎های جهاد دانشگاهی قم در محل نام نویسی دانشجویان جدیدالورود ...