گستره و آزادی فعالیت‌های قرآنی بعد از انقلاب در طول تاریخ بی سابقه است

گروه فعالیت‌های قرآنی ــ مدیر مسئول فصلنامه دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث تاکید کرد: انقلاب اسلامی نه تنها مانع فعالیت‌های قرآنی و حدیثی نشده بلکه بیشترین آزادی عمل را در این نوع از فعالیت‌ها برای اندیشمندان و پژوهشگران ایجاد کرده است. ...