آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان قم شدید است

شعار سال: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در هشت استان بحرانی کشور کنترل شده است. علی اصغر ماکنعلی افزود: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که در نه استان کشور به صورت انفجاری واحدهای مرغ صنعتی را درگیر کرده بود با اجرای برنامه های کنترل بهداشتی مهار شده اما ...