ارتباط بخش های صنعتی با مراکز دانشگاهی نزدیک تر شود

قم - ایرنا - مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: وجود فاصله بین صنعت و نظام اداری با مقوله علم و دانش یکی از مشکل های اساسی و مهم کشور است و باید به آن توجه و ارتباط بخش های صنعتی با مراکز علمی نزدیک تر شود. ...

تبیین دستاوردهای انقلاب نیازمند مهندسی دقیق است

قم - ایرنا - مدیر حوزه های علمیه کشور با تاکید بر تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان گفت: تبیین این دستاوردها نیازمند یک مهندسی دقیق است. ...