مجلسی ‌ها و سیاسیون هم باید مدافع حرم باشند

قم-ایرنا- تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: مجلسی‌ ها وسیاسیون هم باید مدافع حرم باشند؛پیام مدافعان حرم به مجلسی هااین است که آنها بایدقوانینی راتصویب کنندکه آن قوانین درمسیر دفاع ازحرم‌ ها و آرمان های اهل‌ بیت باشد ...