امام جمعه قم گفت: نقش اصلی راهبرد و شعار رهبری برای سال ۹۸ بر عهده جوانان است و تنگناها مسیرساز برای پیشرفت بیشتر و اتکا به توان داخلی است. " /> آیت‌الله سیدمحمد سعیدی Archives | صبح قم | اخبار قم

تحقق «رونق تولید» برعهده جوانان است

امام جمعه قم گفت: نقش اصلی راهبرد و شعار رهبری برای سال 98 بر عهده جوانان است و تنگناها مسیرساز برای پیشرفت بیشتر و اتکا به توان داخلی است.

...