نپرداختن به پرونده گردن‌کلفت‌ها و یقه دانه‌درشت‌ها افتخار نیست/ فشار باید از دوش مردم برداشته شود

ایلنا: مراجع تقلید شیعیان گفت: اینکه عده‌ای کاسب جزء را به‌خاطر مسائل کوچکی بگیرند و پرونده‌های زیادی روی هم انباشته شود و به گردن کلفت‌ها و دانه درشت‌ها نپردازند،… ...