اگر علامه طباطبایی نبود تحول در حوزه ایجاد نمی‌شد

ایلنا: استاد تفسیر حوزه علمیه تاکید کرد: علامه طباطبایی جز کسانی است که واقعا در حوزه تحول ایجاد کرد و اگر ایشان نبود علوم معقول و تفسیر قرآن در حوزه کمرنگ می ماند. ...