تاکید علما بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تحقق شعار سال

مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم گفت: اجراي طرح هاي پخش سيلاب عامل مهمي در کنترل سيل قم بوده است. ...