عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تحولی در تار و پود کشور ایجاد کرد و باعث رشد، بصیرت، فرهنگ و بینش جامعه شد. " /> آیت الله علی ملکوتی Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشگاه آزاد اسلامی در تار و پود کشور تحول ایجاد کرد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تحولی در تار و پود کشور ایجاد کرد و باعث رشد، بصیرت، فرهنگ و بینش جامعه شد.

...