بیانیه آیت الله عیسی قاسم در خصوص شیوع بیماری کرونا در بحرین

قم - رهبر شیعیان بحرین در پیامی گفت: همان خطری که باعث منع تجمع در حسینیه‌ها است، در همان حد و قوت در خصوص تجمع در مساجد و هر مکان تجمع دیگر که باعث انتقال بیماری شود وجود و مصداقیت دارد. ...

امیدواریم هجرت آیت الله عیسی قاسم سرآغاز پیروزی ملت بحرین باشد

قم - رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بسیاری از هجرت‌ها سرآغاز پیروزی بوده و امیدواریم هجرت آیت الله شیخ عیسی قاسم نیز سرآغازی برای پیروزی ملت بحرین باشد. ...