نباید در قم شاهد گستاخی هنجارشکنان باشیم

قم - دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه عده‌ای عمداً با جولان در خیابان‌های قم به ارزش‌های اسلامی پشت می‌کنند، گفت: نباید ما در قم شاهد گستاخی بعضی‌ها با هنجارشکنی‌ها باشیم. ...

جبهه مقاومت تا نابودی دشمن پیش خواهد رفت

قم - دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: جبهه مقاومت تا پیروزی کامل دست از نبرد برنمی‌دارد و مقابل دشمن آنچنان مقاومت می‌کند تا آن را ریشه‌کن کند. ...