راهپیمایی روز قدس دفاع از اسلام و نشان قدرت و شوکت مسلمین است

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) حضور در راهپیمایی روز قدس را عبادتی اجتماعی دانست و آن را نشان دفاع از اسلام و مظلوم و قدرت و شوکت مسلمین معرفی کرد. ...

افزایش سرانه فضای سبز در قم ضروری است/انتقاد از گسترش نماهای رومی

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بر افزایش سرانه فضای سبز در شهر قم تأکید کرد و گفت: مردم همواره بر فعالیت‌های شهرداری نظارت دارند. ...

همه گرفتاری‌های انسان از جهل است/ «رجب» ماه اولیاء خدا

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه علم موجب حیات و نجات انسان است، گفت: هر چه بدبختی و گرفتاری است از جهل است. ...

آثار صحت در معامله با ارز «بیت کوین» وجود ندارد

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه صدق معامله در بیت کوین مشکوک است، گفت: با ضوابط فقهی که داریم نمی‌توانیم آثار صحت را بر معامله با آن قائل شویم. ...

آگاهی جوانان نسبت به مضرات فضای مجازی افزایش یابد

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: مهمترین مسئله‌ای که ما را در مواجه با مفاسد فضای مجازی موفق می‌کند، ارتقای سطح معلومات و آگاهی جوانان نسبت به مضرات و خطرات احتمالی فضای مجازی است. ...