دانشجویان را با راه‌های مناسب به مسائل دینی و اعتقادی آشنا کنید

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با ارتباط مناسب با دانشجویان می‌توانیم خیلی از مشکلات آنان را برطرف کنیم؛ بنابراین باید دانشجویان را با راه‌های مناسب به مسائل دینی و اعتقادی آشنا کرد. ...