لزوم سرعت بخشی به توسعه مراکز درمانی قم

استاندار قم در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان، گفت: مشارکت حداکثری مردم مهمترین اولویت برگزارکنندگان انتخابات است. ...

حل مشکلات کشور وظیفه مسئولان است نه حوزه علمیه

رئيس مرکز بهداشت استان قم از ورود بخش خصوصي براي نظارت بر ايمني و بهداشت محيط هاي کاري قم خبر داد. ...