دانشگاه‌های تک جنسیتی در رشد و تعالی معنوی جامعه بسیار موثرند

رییس دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (س) گفت: دانشگاه تک جنسیتی اگر به صورت هدفمند و جامع فعالیت کند، در رشد و تعالی معنوی جامعه موثر است. ...