نشست بررسی ابعاد حقوقی CFT فردا در دانشگاه قم برگزار می‌شود

نشست دانشجویی بررسی ابعاد حقوق بین‌الملل و تشریفات قانونی در قوانین داخلی CFT فردا با حضور عضو پژوهشکده شورای نگهبان و اعضای هیات علمی حقوق در دانشگاه قم برگزار می‌شود. ...