استفاده از ظرفیت‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار در قم ضروری است

قم - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: اولویت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در قم مشخص شده و باید برای جذب سرمایه‌گذار از ابزارهای مختلف تشویقی بهره‌مند شد. ...