نبودن نمایندگان کارگران در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، یک دغدغه است

ایلنا: دبیر اتاق تعاون استان قم گفت: سیاست‌گذاری‌های دولت‌مردان در قوه مقننه و قوه مجریه در قوانین، بدون حضور نمایندگان تعاونی کارگران و جامعه کارگری از جمله دغدغه… ...