کارشناس مسئول آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با تأکید بر ارزشیابی عملکرد در سطح مدیران و کارکنان، ایجاد اتاق فکر برای کارکنان باسابقه را مهم برشمرد. " /> اتاق فکر Archives | صبح قم | اخبار قم

لزوم ایجاد اتاق فکر برای کارکنان باسابقه دانشگاهی

کارشناس مسئول آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با تأکید بر ارزشیابی عملکرد در سطح مدیران و کارکنان، ایجاد اتاق فکر برای کارکنان باسابقه را مهم برشمرد.

...