ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانی در قم مانند سایر دانش‌آموزان انجام می‌شود/ جزئیات طرح آمایش مرحله ۱۴ مشاغل پناهندگان

ایلنا: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قم گفت: در طرح آمایش مرحله ۱۴ مشاغل پناهندگان و اتباع خارجی استان قم، براساس اظهارات شخص، بر روی کارت آمایش درج می‌شود. ...