فعالیت ۲۴۸ نانوایی سنگکی در قم

قم - رئیس اتحادیه نانوایان قم از فعالیت ۲۴۸ نانوایی سنگکی در قم خبر داد و گفت: برای هر ۶۰۰ نفر در قم یک نانوایی وجود دارد. ...