برخورد اتوبوس با تریلی در آزاد راه قم – کاشان ۲ کشته برجای گذاشت

قم (پانا) – معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار قم گفت: اتوبوس‌های سندآزاد شهر قم ساماندهی می‌شوند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: بالغ بر ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و مینیبوس سند آزاد در سطح شهر قم مشغول آمد و شد بوده که در قالب شرکتهای بخش خصوصی فعالیتهای آنها ساماندهی میشود. ...

خدمت به بیش از ۳۶۷ هزار بیمه شده خدمات درمانی

قم (پانا) – معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار قم گفت: اتوبوس‌های سندآزاد شهر قم ساماندهی می‌شوند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: بالغ بر ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و مینیبوس سند آزاد در سطح شهر قم مشغول آمد و شد بوده که در قالب شرکتهای بخش خصوصی فعالیتهای آنها ساماندهی میشود. ...