ارتقاء تشکل‌های مردم‌نهاد قم با جدیت پیگیری می‌شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم گفت: با برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده، توسعه مشارکت‌های اجتماعی و ارتقاء… ...