دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی قم و قاری قرآن کریم اجرای تواشیح در محضر مقام معظم رهبری را لذت‌بخش توصیف کرد. " /> اجرای تواشیح Archives | صبح قم | اخبار قم

توصیف دانشجوی دانشگاه آزاد قم از اجرای تواشیح در محضر رهبری

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی قم و قاری قرآن کریم اجرای تواشیح در محضر مقام معظم رهبری را لذت‌بخش توصیف کرد.

...