اتاق فکر اقتدارگرایان پشت پرده برنامه‌ریزی می‌کنند تا چهره اصلاحات را غیرواقعی نشان دهند

ایلنا: اسماعیلی مقدم نماینده اول مردم قم در مجلس ششم، با بیان این که فصل مشترک اقتدارگرایان داخلی و خارجی ضدیت با جریان اصلاحات است، گفت: در صورت انزوای جریان… ...