استاندار: منشور گفت و گوی سیاسی را در قم دنبال می کنیم

قم - ایرنا - استاندار قم گفت: اصلی تحت عنوان منشور گفت و گوی سیاسی را دنبال می کنیم که نظرات مختلف مطرح شده و از آنها در راستای بهبود شرایط استان در بخش های مختلف بهره می بریم. ...