مرحوم پرورش پایه‌گذار کارهای قرآنی بود

قم - استاد حوزه علمیه قم گفت: مرحوم پرورش پایه‌گذار بسیاری از کارهای قرآنی بود و در مطرح کردن قرآن در جامعه نیز تأثیرگذار بود. ...