شهرسازی قم از مدل مشخصی تبعیت نمی‌کند

شعار سال: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قم حدود دو ماه است که آغاز به کار کرده و در این مدت با توجه به جلسات و دیدارهایی که داشته است، نشان داده که اهتمام جدی در رسیدن به شعارهای قبل از انتخاباتی خود داشته و سعی دارد با هم‌افزایی، هم‌فکری و تعامل با دیگر دستگاه‌ها، ...