شمارش معکوس تا خشکی کامل دریاچه «نمک» قم

۲۰۰ هزار هکتار پهنه نمکی دریاچه نمک درصورت تخصیص نیافتن حقابه‌ها، با انتشار گسترده گرد وغبار، قم را به خوزستانی دیگر تبدیل خواهد کرد. شعار سال: بحران خشکی دریاچه نمک قم که از نیم قرن پیش آغاز شد و روند کندی را دنبال می‌‌کرد، از سال ۸۲ همزمان با آغاز خشکسالی، شدت گرفت، به‌طوری که ...