معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هنرستان بهادری را با کمک دانشگاه استاد فرشچیان به همراه ۱۶۰ هنر فراموش‌شده در استان اصفهان احیا می‌کنیم. " /> احیای 160 هنر فراموش‌شده در قم Archives | صبح قم | اخبار قم

۱۶۰ هنر فراموش‌شده در استان اصفهان احیا می‌شود

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هنرستان بهادری را با کمک دانشگاه استاد فرشچیان به همراه 160 هنر فراموش‌شده در استان اصفهان احیا می‌کنیم.

...