آخرین خبرها از برنامه آموزشی مدارس قم در روزهای کرونایی

آخرین خبرها از برنامه آموزشی مدارس قم در روزهای کرونایی

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: احتمال تغییر برنامه آموزشی مدارس قم در روزهای آینده وجود دارد. ...