اختتامیه جشنواره استانی ققنوس در قم برگزار شد

اختتامیه مرحله استانی جشنواره ققنوس قم با معرفی آثار برتر دانشجویان این استان برگزار شد. ...