اختتامیه جشنواره استانی ققنوس امروز در دانشکده اصول الدین قم برگزار می‌شود

اختتامیه جشنواره هنری دانشجویی ققنوس در مرحله استانی امروز در دانشکده اصول الدین قم برگزار می‌شود. ...