در جلسه امروز، اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در پنج استان کشور در هیئت دولت تصویب شد. " /> اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه Archives | صبح قم | اخبار قم

تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث در ۵ استان

در جلسه امروز، اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در پنج استان کشور در هیئت دولت تصویب شد.

...