موافقت با اختصاص زمین برای احداث دو نیروگاه خورشیدی در قم

10طرح عمرانی شهری در آستانه سال جدید امشب به طور رسمی در قم افتتاح شد. ...