امروز و فردا زمان مناسبی برای کشت محصول پنبه در قم است

قم- ایرنا- رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی قم گفت: امروز و فردا زمان مناسب برای آماده سازی زمین و کشت محصول پنبه در این استان می باشد. ...