چهارمین رزمایش مواسات و همدلی در قم

استاندار قم: در هفته جاری نظارت‌های بهداشتی در بخش‌های مختلف به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد و با متخلفین برخورد‌های سختگیرانه‌ای می شود. ...