ارسال کمکهای بهزیستی استان قم به مناطق سیل‌زده لرستان

شوراي اسلامي شهر قم خريد 104 اتوبوس درون شهري شهرداري قم را تصويب کرد . ...