بازنگری در تبلیغ دین مبین اسلام

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تشریح مدل‌های مختلف تبلیغ دینی، خواستار ترسیم جریان تبلیغ با نگاه مدرن… ...