خروج دام بدون مجوز از استان قم ممنوع شد

قم - مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: خروج دام بدون مجوز اداره کل دامپزشکی از استان ممنوع شد. ...