راه شهرک سینمایی نور هموار می‌شود

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: شهرک سینمایی نور فاقد راه دسترسی مناسب بوده که به‌‌همین منظور احداث راه دسترسی در دستور کار قرار گرفته است. ...