مدیرکل میراث فرهنگی، صایع‌دستی و گردشگری استان قم از افتتاح فاز توسعه طرح گردشگری کاروانسرای عباسی پاسنگان قم با هزینه پنج میلیارد ریالی خبر داد. " /> اداره کل میراث فرهنگی Archives | صبح قم | اخبار قم

افتتاح کاروانسرای عباسی پاسنگان قم

مدیرکل میراث فرهنگی، صایع‌دستی و گردشگری استان قم از افتتاح فاز توسعه طرح گردشگری کاروانسرای عباسی پاسنگان قم با هزینه پنج میلیارد ریالی خبر داد.

...