مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: در قم زیرساخت‌های مناسبی در رشته جودو صورت گرفته که برای قهرمان‌پروری مناسب است. " /> اداره کل ورزش و جوانان استان قم Archives | صبح قم | اخبار قم

زیرساخت‌های مناسب قم برای قهرمان‌پروری در رشته جودو

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: در قم زیرساخت‌های مناسبی در رشته جودو صورت گرفته که برای قهرمان‌پروری مناسب است.

...